• Phí Hội Viên
 • Tin Đăng Bán
 • Thời Gian Lưu Tin
 • Banner Quảng Cáo
 • Hình Ảnh Xe
 • Ưu Tiên Hiển Thị
 • Nhãn "Giá Tốt"
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Video Giới Thiệu Xe
Cá Nhân
MIỄN PHÍ
 • Tin Đăng Bán
  1
 • Thời Gian Lưu Tin
  7 ngày
 • Banner Quảng Cáo
 • Hình Ảnh Xe
  3
 • Ưu Tiên Hiển Thị
 • Nhãn "Giá Tốt"
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Video Giới Thiệu Xe
Đại Lý
Cá Nhân
GÓI VÀNG
 • 50,000/tháng
 • 40,000/tháng
 • Tin Đăng Bán Xe
  5
 • Thời Gian Lưu Tin Bán
  14 Ngày
 • Banner Quảng Cáo
 • Hình Ảnh Xe
  5
 • Ưu Tiên Hiển Thị
 • Nhãn "Giá Tốt"
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Video Giới Thiệu Xe
Đại Lý
Salon
GÓI KIM CƯƠNG
 • 200,000/tháng
 • 150,000/tháng
 • Tin Đăng Bán
  100
 • Thời Gian Lưu Tin Bán
  30 Ngày
 • Banner Quảng Cáo
 • Hình Ảnh Xe
  10
 • Ưu Tiên Hiển Thị
 • Nhãn "Giá Tốt"
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Video Giới Thiệu Xe
  2/tháng